Lady Godıva Inıtıatıve

Topluluklarındaki kadınların kalkındırılmasındaki ilham verici çalışmaları ile 5 sivil toplum kuruluşu (STK), dünyanın lider premium çikolata markası GODIVA tarafından onaylandı: Womenpreneur (Belçika), Canadian Women’s Foundation (Kanada), AFAWI: Afrikalı Kadınlar İttifakı (Gana), Young Women’s Trust (Birleşik Krallık) ve Step Up (ABD)’dir.

Dünyanın lider premium çikolata markası GODIVA,Lady GODIVA Girişimi 2022 global onur ödülü sahiplerini açıkladı. Kendi topluluklarında kadınların güçlendirilmesini ve kadın girişimciliğini artırmaya yönelik dönüştürücü çalışmaları nedeniyle Beş sivil toplum kuruluşu (STK) GODIVA tarafından kararlaştırılmıştır: Belçika, Kanada, Birleşik Krallık, ABD ve şirketin kakao değer zincirinde anahtar bir role sahip olan Gana.

Her kuruluş mali bir hibe alarak genişleyen Lady GODIVA Girişimi onur ödülü sahipleri listesine katılacaktır. GODIVA, STK’ların kadınların takdir edilerek güçlendirilmesindeki önemli çalışmaları ve örnek katkılarıyla onur duymaktadır. 2022 Lady GODIVA Girişimi onur ödülü sahipleri, Womenpreneur (Belçika), Canadian Women’s Foundation (Kanada), AFAWI: Afrikalı Kadın Girişimi İttifakı (Gana), Young Women’s Trust (BK) ve Step Up (ABD)’dir.

GODIVA global CEO'su Nurtac Ziyal Afridi, “Dünyanın farklı bölgelerindeki kadınlar için olumlu ve etkili değişim sağlayan bu olağanüstü STK ekipleriyle son derece gurur duyuyoruz. Sosyal etki girişimi alanındaki imzamız, kendini bu kuruluşların her birinin topluluklarına getirdiği ilham verici dönüşümleri geliştirmesine adamaktadır. GODIVA olarak topluluklarımıza global görünürlük ve katılım sağlamaya devam ederek bu kuruluşların dünya çapında kadınları savunma misyonlarını sürdürmelerine yardımcı olan bir yol açtığımıza inanmaktayız. STK'ların üstün gayretleri, GODIVA'nın daha iyi bir yarın yaratma umudu ve insanların gözlerini daha harika bir dünyaya açma misyonuyla uyum sağlamaktadır.” dedi.

  • Lady GODIVA Girişimi, halkını güçlendirme yoluna önderlik eden ve GODIVA'nın bugün de yürümeye devam ettiği yolu açan adaşı Lady Godiva'nın mirasından onur duymaktadır. Bu STK’lar bölgelerinde yarattıkları olumlu etkilerle tanınmaktadır: İster eğitim yoluyla kadınları ekonomik istikrarsızlıktan kurtarmak, ister teknoloji ve girişimcilik alanındaki kariyerlerle kadınlara finansal adalet sağlamak; kadınlara, kız çocuklarına ve cinsiyet çeşitliliğine sahip insanlara şiddet ve yoksulluktan kurtulma yolu sağlamak veya genç kızların güvenle gelişimine yardımcı olmak için yapılandırılmış programlar ile destek sağlamak.

  • GODIVA her yıl seçici bir güvenlik inceleme süreci kapsamında küçük ve prestijli bir organizasyon grubu seçmektedir. Değerlendirilen tüm kuruluşlar, cinsiyet eşitliğini, kadınların güçlendirilmesini ve kadın girişimciliğini öne çıkaran programlarla kadın odaklı misyonlara sahip olma kriterlerine uygunluk sağlamak adına incelenmektedir. Farklı kadın gruplarına destek sağlamak, GODIVA'nın imza programının önemli bir özelliğidir. GODIVA çalışanları, bu girişimin seçim sürecinin merkezinde yer alarak yıllık onur ödülü sahiplerini belirlemek için son oyu kullanmaktadır.

  • Bu ödül hepimizin doğuştan sahip olduğu değer için takdir edildiği bir dünya yaratmak adına, Lady Godiva'nın 1000 yıldan uzun bir süre önceki arayışından ilham alan, GODIVA'nın manevi borcunu ödeme yolculuğundaki önemli bir adımdır.

Lady GODIVA Girişimi 2022 Onur Ödülü Sahipleri

Belçika: Womenpreneur

Womenpreneur, dünya çapında yeterli hizmet alamayan kadınlara hizmet veren, önde gelen bir kadınları güçlendirme kuruluşudur. Womenpreneur, teknoloji ve girişimcilikte kariyer fırsatları aracılığıyla kadınları ekonomik istikrarsızlıktan kurtarmak için Avrupa genelinde ve ODKA bölgesinde çalışmaktadır. 2016 yılında 10 kadını destekleyen bir program olarak başlayan bu program, bugün Belçika ve ötesinde 16.000'den fazla kadına ulaşmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için, womenpreneur-initiative.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kanada: Canadian Women’s Foundation

Canadian Women’s Foundation, Kanada'daki cinsiyet eşitliği hareketinde ulusal bir liderdir. Finansman, araştırma, savunma ve bilgi paylaşımı yoluyla, sistemli değişim elde etmek için çalışmaktadırlar. Kadınları, kız çocuklarını ve cinsiyet çeşitliliği olan kişileri şiddetten, yoksulluktan uzaklaştırıp, kendine güvenmeleri ve liderliğe geçişleri için desteklemektedirler. Daha fazla bilgi edinmek için, canadianwomen.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gana: AFAWI: Afrikalı Kadın Girişimi İttifakı

Afrikalı Kadın Girişimi İttifakı (AFAWI), Gana'daki topluluklarımızdaki kadınları ve çocukları destekleyen, kalkındıran ve güçlendiren bir örgüttür. AFAWI, kendini Gana’da ötekileştirilmiş bireylerin kapasitelerinin geliştirilmesine adamıştır. Çalışmaları sürdürülebilir sonuçlar oluşturmaktadır ve kendi gelişimlerinin kontrolünü ellerine almaları, beceri ve uzmanlıklarını akranlarına aktarmaları için topluluk üyelerini eğitmektedirler. Daha fazla bilgi edinmek için, afawigh.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

BK: Young Women’s Trust

Young Women's Trust, düşük ücretle veya hiçbir geliri olmadan köşeye sıkışmış ve ömür boyu yoksullukla karşı karşıya kalan 18-30 yaş arası kadınları destekleyerek onları temsil etmektedir. Genç kadınlar, hayır kurumunun liderlik, tasarlama ve iştirak etme gibi işlerinin merkezinde yer almaktadır. Temel misyonu eşit ekonomi ve istihdam fırsatları yoluyla genç kadınlar için mali adaletin sağlanmasıdır. Young Women’s Trust, genç kadınların pandemi yüzünden yaşam maliyeti bunalımına girmelerinden ve genç erkeklere kıyaslandığında yıllık gelirlerinde %22'lik bir farkla karşı karşıya kalmalarından dolayı daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştır. Daha fazla bilgi edinmek için, youngwomenstrust.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ABD: Step Up

Başarı, kişiye göre değişebilen bir kavramdır. Tek bir hedef herkese uygun değildir öyleyse neden tek bir yol herkese uygun olsun? Step Up, genç kızların başarıyı kendi koşullarında tanımlayıp sürdürmeyi hak ettiklerine inanmaktadır. Step Up, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ilham alınan alanlarda genç kızları bir araya getirerek, neyin mümkün olduğuna dair araştırmayı ve tartışmayı harekete geçirmektedir. Yapılandırılmış destek ve güçlü bir topluluğa erişimle, kâr amacı gütmeyen bu mentorluk programı, önce hedefleri belirlemektedir ardından oraya ulaşmak için yol haritasını oluşturup genç kızlarıbenzersiz hedeflerine doğru yönlendirmektedir. Üniversite, staj, çevre edinme ya da sadece güven duygusu, Step Up bunları genç kızlara ulaştırmak için faaliyetlerine devam etmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için, suwn.org adresini ziyaret edebilirsiniz.