MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin Konusu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Satıcının, Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini ve alım satımı yapılacak olan ürüne ve alım satım işlemine dair detaylı bilgileri ve tarafların alım satım konusundaki iradelerini kapsamaktadır.

2- Taraflar

2.1.Satıcı Bilgileri  :

Unvanı :  E STAR GLOBAL E TİCARET SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

 Adresi:KISIKLI MAH. ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

 Telefon:    0850 201 88 71

MERSIS NO: 0720055962900016

3. Genel Hükümler

3.1.    Alıcı, 2. maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat detayları ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek onayladığını ve bunu müteakip elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder. 

3.2.    Alıcının 2. maddede belirttiği adreste teslim almaya yetkili kişi ve/veya kişilerin bulunmaması halinde yahut teslim adresinin hatalı olarak belirtilmesi halinde Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3.    Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.Alıcı ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü Satıcı yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı ürünü gözden geçirmeyi ihmal eder ve ürünü teslim alırsa ürününsağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.4.    Sözleşme konusu ürünün Alıcıya veya bildirdiği kişiye teslimatı için, ön bilgilendirme belgesinin Alıcı veya bildirdiği kişi tarafından onaylanmış ve satış bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.5.    Satıcı mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

3.6.    Satıcı siparişin onaylanması anında ve sonrasında depoda sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmadığını tespit ederse, Alıcının ödediği bedelin iadesi için 7 iş günü içerisinde Bankaya talimat vererek siparişin Alıcıya gönderimini herhangi bir sebep ve gerekçe bildirmeksizin iptal edebilir. Bu durumda ürün bedeli Alıcıdan tahsil edilmeyecek ya da tahsil edilmiş ise iade edilerek sipariş iptal edilecektir. Ayrıca Satıcı, Alıcıyı derhal bilgilendirilecektir. Alıcı, ifa edilemeyen edim yerine her zaman, aynı kanalla başka bir ürün sipariş ederek satın alabileceğini beyanla, teslim edilmeyen ürün nedeni ile kendisine başka bir ürünün gönderilmesini veya bunun için kendisi ile irtibata geçilmesini istemediğini beyan eder.

3.7.    Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerde Satıcınınsiparişi iptal etme hakkı saklıdır. Budurumda Alıcıya yapmış olduğu ödemeler iade edilecek olup Alıcının Satıcıdanbunun dışında bir talebi olmayacaktır.

3.8.    Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. Satıcı site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Alıcı, bu konuda Satıcıdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

3.9.    Alıcı, Satıcının internet sitesinde yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, Satıcının bu nedenle bir zarara uğraması halinde Satıcının zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

4.    Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Alıcı, Godiva ürünlerinde cayma hakkını kullanamaz.

a) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

5.    Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.    Süre ve Yürürlük

İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı arasında, Alıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.

Tarih :…………..X